Zn - ZZLN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Zn - zinek
Lokalita: Zlín
Měřicí program: ZZLN0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 10,4 68,9 55,9 159,0 93,9 97,4 127,0 130,0 123,0 110,0 20,4 159,0 11
2 20,4 19,8 19,8 163,0 163,0 90,4 90,4 146,0 146,0 59,3 59,3 68,6 68,6 51,4 83,9 163,0 14
3 51,4 36,1 36,1 53,9 53,9 79,2 79,2 26,1 26,1 32,4 32,4 70,2 70,2 20,9 20,9 40,7 48,0 79,2 16
4 40,7 32,8 32,8 27,4 27,4 25,0 25,0 16,1 16,1 34,0 34,0 18,8 18,8 35,6 35,6 28,0 40,7 15
5 14,9 14,9 21,6 21,6 8,6 8,6 11,3 11,3 7,1 7,1 14,0 14,0 11,5 11,5 16,1 13,7 21,6 15
6 16,1 34,7 34,7 22,5 22,5 25,2 25,2 30,2 30,2 8,7 8,7 21,2 21,2 17,4 21,9 34,7 14
7 17,4 9,4 9,4 41,0 41,0 5,7 5,7 5,0 5,0 11,6 11,6 21,8 21,8 14,1 14,1 14,9 41,0 15
8 12,6 12,6 24,1 24,1 12,9 12,9 57,8 57,8 28,6 28,6 31,7 31,7 37,9 37,9 51,8 51,8 32,4 57,8 16
9 33,0 33,0 24,5 24,5 13,9 13,9 11,5 11,5 16,5 16,5 16,3 16,3 40,1 40,1 22,1 40,1 14
10 54,0 54,0 52,7 52,7 24,6 24,6 31,5 31,5 21,1 21,1 24,9 24,9 19,9 19,9 59,9 59,9 34,8 59,9 16
11 30,4 30,4 30,8 30,8 96,2 96,2 73,4 73,4 24,3 24,3 38,9 38,9 49,6 49,6 55,4 48,0 96,2 15
12 55,4 11,7 11,7 26,8 26,8 26,9 26,9 26,4 26,4 21,1 21,1 10,5 10,5 55,3 55,3 28,5 55,4 15