Se - ZZLN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Se - selen
Lokalita: Zlín
Měřicí program: ZZLN0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,7 0,5 1,8 0,8 1,2 1,4 2,0 1,0 3,1 0,7 3,1 11
2 0,7 0,2 0,2 1,0 1,0 1,3 1,3 1,5 1,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 1,5 14
3 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9 1,2 1,2 0,4 0,4 0,7 0,7 0,9 0,9 0,5 0,5 0,8 0,8 1,2 16
4 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 15
5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 15
6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 1,1 1,1 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 1,1 14
7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 15
8 0,6 0,6 1,0 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,0 16
9 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 14
10 0,5 0,5 1,4 1,4 0,7 0,7 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,7 1,4 16
11 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 15
12 0,7 0,4 0,4 1,0 1,0 0,8 0,8 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 1,0 15