Pb - ZZLN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Zlín
Měřicí program: ZZLN0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,8 11,9 13,9 51,8 30,7 34,0 41,7 49,7 41,6 19,3 3,7 51,8 11
2 3,7 2,5 2,5 20,3 20,3 26,9 26,9 47,4 47,4 15,7 15,7 20,2 20,2 14,3 20,9 47,4 14
3 14,3 9,7 9,7 12,1 12,1 27,9 27,9 8,0 8,0 9,6 9,6 21,8 21,8 5,3 5,3 16,5 14,5 27,9 16
4 16,5 9,1 9,1 7,9 7,9 4,8 4,8 5,8 5,8 7,7 7,7 6,0 6,0 10,3 10,3 8,1 16,5 15
5 5,7 5,7 5,7 5,7 3,0 3,0 4,4 4,4 2,2 2,2 3,5 3,5 2,0 2,0 2,6 3,9 5,7 15
6 2,6 11,1 11,1 5,7 5,7 9,9 9,9 7,2 7,2 4,0 4,0 5,8 5,8 3,8 6,4 11,1 14
7 3,8 5,8 5,8 12,7 12,7 2,6 2,6 3,2 3,2 3,7 3,7 5,6 5,6 3,7 3,7 5,1 12,7 15
8 2,5 2,5 8,6 8,6 5,7 5,7 2,6 2,6 6,0 6,0 11,0 11,0 7,9 7,9 11,7 11,7 7,3 11,7 16
9 5,9 5,9 5,2 5,2 2,0 2,0 2,7 2,7 3,6 3,6 3,2 3,2 9,7 9,7 4,6 9,7 14
10 8,2 8,2 15,5 15,5 6,6 6,6 6,5 6,5 3,7 3,7 5,7 5,7 4,9 4,9 8,5 8,5 7,4 15,5 16
11 7,0 7,0 6,4 6,4 29,0 29,0 15,7 15,7 9,4 9,4 16,5 16,5 6,3 6,3 8,8 12,2 29,0 15
12 8,8 2,1 2,1 9,5 9,5 4,6 4,6 5,4 5,4 5,0 5,0 4,3 4,3 9,3 9,3 6,0 9,5 15