Mn - ZZLN0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Zlín
Měřicí program: ZZLN0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 4,9 13,3 16,1 6,7 7,5 15,9 12,9 8,7 6,9 2,4 16,1 11
2 2,4 1,9 1,9 7,8 7,8 7,1 7,1 10,2 10,2 8,5 8,5 6,2 6,2 7,7 6,8 10,2 14
3 7,7 7,8 7,8 4,8 4,8 7,7 7,7 2,7 2,7 4,9 4,9 7,3 7,3 2,4 2,4 3,1 5,6 7,8 16
4 3,1 3,5 3,5 4,5 4,5 7,5 7,5 7,2 7,2 8,8 8,8 11,7 11,7 9,8 9,8 7,0 11,7 15
5 2,9 2,9 7,5 7,5 2,8 2,8 7,2 7,2 2,9 2,9 4,0 4,0 2,5 2,5 2,4 4,3 7,5 15
6 2,4 5,4 5,4 4,6 4,6 6,8 6,8 8,1 8,1 5,3 5,3 9,9 9,9 4,0 6,0 9,9 14
7 4,0 4,8 4,8 11,6 11,6 3,3 3,3 3,8 3,8 4,4 4,4 9,4 9,4 7,8 7,8 6,2 11,6 15
8 6,0 6,0 10,9 10,9 7,8 7,8 5,1 5,1 8,8 8,8 5,8 5,8 6,1 6,1 10,8 10,8 7,7 10,9 16
9 5,4 5,4 6,6 6,6 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 5,0 5,0 5,9 5,9 4,2 6,6 14
10 6,2 6,2 10,3 10,3 7,1 7,1 5,2 5,2 4,7 4,7 8,9 8,9 6,2 6,2 10,9 10,9 7,3 10,9 16
11 5,0 5,0 5,0 5,0 10,7 10,7 8,1 8,1 3,0 3,0 3,6 3,6 4,2 4,2 4,9 5,7 10,7 15
12 4,9 3,1 3,1 4,3 4,3 3,1 3,1 3,0 3,0 2,3 2,3 1,7 1,7 5,6 5,6 3,4 5,6 15