NOx - VDZIA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: NOx - oxidy dusíku
Lokalita: Dzialoszyn
Měřicí program: VDZIA
Organizace: PIOS
Kraj: Dolnoslezský
Okres: Zgorzelecki
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: chemiluminiscence
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0