BZN - UULMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ústí n.L.-město
Měřicí program: UULMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,0 1,6 1,2 0,8 0,6 0,6 1,4 4,1 2,3 0,7 1,0 1,6 1,9 3,0 3,6 3,1 1,9 1,7 2,6 3,6 4,4 3,7 4,2 2,8 4,5 3,8 3,9 8,2 5,0 2,9 0,6 2,7 8,2 31
2 1,1 0,7 0,8 1,3 1,2 2,3 2,8 1,7 1,9 1,7 2,0 2,7 2,2 3,3 4,3 5,2 4,3 2,1 1,4 1,2 1,5 2,4 2,9 4,7 5,7 2,1 2,1 1,7 2,4 5,7 28
3 1,0 1,8 1,4 2,2 2,6 3,5 4,1 2,2 3,4 2,4 1,3 1,5 1,5 1,3 1,6 1,6 1,1 1,7 2,8 1,8 1,2 1,3 1,5 1,2 1,3 1,3 1,5 2,0 2,2 1,4 1,0 1,8 4,1 31
4 0,9 1,3 1,3 1,4 1,6 1,1 1,0 1,3 1,2 1,1 1,9 1,2 0,9 1,2 0,7 1,0 1,1 0,7 0,4 0,6 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,3 0,5 1,2 0,9 1,0 1,9 30
5 0,7 0,9 0,9 0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5 0,9 28
6 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 1,1 27
7 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 1,1 31
8 0,9 1,5 1,0 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 0,4 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,4 0,6 1,5 31
9 0,3 0,6 0,4 0,6 2,5 0,9 0,9 0,7 0,7 2,4 0,7 1,1 0,6 0,8 2,5 0,5 0,9 0,9 1,1 2,7 1,1 1,0 0,3 0,4 2,3 0,7 1,1 1,0 0,8 2,8 1,1 2,8 30
10 1,1 1,3 1,2 1,1 2,5 1,5 2,7 2,3 2,7 2,6 1,5 1,8 1,5 2,8 4,1 1,7 1,1 0,8 2,2 4,6 2,2 2,3 1,7 1,9 3,4 3,2 0,9 0,3 1,1 3,3 3,1 2,1 4,6 31
11 2,3 2,6 1,1 0,5 0,8 1,0 1,2 1,7 1,2 0,4 1,0 2,1 2,0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,7 1,6 1,2 1,2 1,7 1,1 0,3 0,5 0,6 2,4 0,9 0,7 0,8 1,3 2,6 30
12 0,5 3,4 4,2 3,5 0,8 0,5 1,1 1,7 1,8 3,1 1,7 1,8 2,2 3,0 3,3 6,3 4,1 3,9 3,5 5,2 7,1 6,3 4,0 3,2 3,6 4,3 2,3 3,5 3,5 6,4 3,9 3,3 7,1 31