BaP - UUKPP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měřicí program: UUKPP
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,2 1,1 4,7 3,3 2,0 4,7 5
2 0,5 2,4 5,4 1,9 0,7 2,4 5,4 5
3 7,0 0,6 0,6 0,5 0,1 1,8 7,0 5
4 0,1 1,4 0,3 0,6 0,8 0,6 1,4 5
5 0,4 0,6 0,1 0,4 0,2 0,4 0,6 5
6 0,2 0,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,3 5
7 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 5
8 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 5
9 0,1 0,2 0,5 0,7 0,3 0,4 0,7 5
10 1,5 3,5 3,0 2,1 1,4 2,4 3,5 5
11 4,2 1,5 5,1 1,4 0,3 2,2 5,1 5
12 0,5 0,9 1,5 2,3 5,8 4,6 2,5 5,8 6