BZN - UTUSD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Tušimice
Měřicí program: UTUSD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,0 2,1 2,7 2,3 3
2 2,3 3,0 2,6 2
3 1,9 1,4 1,8 2
4 1,0 0,7 0,8 0,8 3
5 0,6 0,7 0,7 2
6 1,0 0,7 0,8 2
7 0,5 1
8 0,4 0,6 0,5 2
9 0,6 0,4 1,3 0,6 3
10 1,3 0,6 1,2 2
11 1,8 1,2 1,2 2
12 1,1 1,5 1,2 2