BZN - URVHA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Rudolice v Horách
Měřicí program: URVHA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,6 1,4 1,3 1,3 2,6 1,7 1,3 1,8 2,6 4,1 3,8 3,5 2,0 2,3 1,9 1,3 0,5 0,4 0,2 0,2 1,3 4,1 31
2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,5 2,0 1,6 1,8 1,9 1,3 2,0 1,3 0,8 0,7 1,0 1,9 2,0 2,1 1,7 1,6 1,3 1,2 2,1 27
3 1,0 1,1 0,3 0,3 0,5 0,6 1,1 1,2 1,0 0,6 0,5 0,8 0,8 1,0 0,7 0,4 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9 0,5 1,1 1,5 1,1 1,1 0,3 0,8 1,5 27
4 0,0 0,8 1,0 1,1 1,1 0,9 0,1 0,9 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,9 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,5 1,1 30
5 0,0 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 31
6 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,4 0,6 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,6 30
7 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,5 31
8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 31
9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,7 30
10 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 22
11 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 1,1 25
12 0,3 0,3 0,3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 2,2 3,2 31