PXY - UMOMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: PXY - p-xylen
Lokalita: Most
Měřicí program: UMOMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,7 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 1,1 0,5 0,6 1,3 0,2 0,1 0,1 0,4 1,3 31
2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1,1 1,0 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 1,3 0,3 0,2 0,4 0,4 1,3 28
3 0,3 0,9 0,3 1,0 1,2 1,7 1,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,5 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 1,7 31
4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,4 0,2 0,6 0,5 0,5 0,8 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 1,1 0,4 0,1 0,1 0,0 0,4 0,3 1,1 30
5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,9 0,7 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,9 31
6 0,2 0,0 0,1 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,7 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 0,6 0,4 0,1 0,2 0,4 0,9 30
7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,7 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,7 0,3 0,2 0,1 0,6 0,4 0,7 31
8 1,0 1,2 0,4 0,4 0,7 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,3 0,6 0,5 0,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,2 0,5 1,2 31
9 0,1 0,2 0,4 1,0 1,0 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,8 0,5 0,3 0,5 0,4 1,0 30
10 0,4 0,5 0,6 0,9 0,7 0,5 0,9 1,2 0,9 0,5 0,7 0,7 0,8 1,2 1,1 1,0 0,3 0,6 0,7 1,0 1,2 1,6 1,3 1,3 1,1 1,7 0,5 0,2 0,3 0,7 1,5 0,9 1,7 31
11 1,2 1,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 0,2 0,5 1,9 1,0 0,6 0,4 1,4 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 0,0 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5 1,9 30
12 0,2 2,0 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 0,4 0,5 0,5 0,7 0,4 2,4 0,7 0,6 0,6 1,0 2,6 1,3 0,9 0,7 0,8 1,2 0,8 0,7 0,4 1,7 0,4 0,8 2,6 31