MXY - UMOMA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: MXY - m-xylen
Lokalita: Most
Měřicí program: UMOMA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 1,0 1,4 0,9 0,4 0,4 0,7 0,5 1,3 1,2 0,8 0,5 0,4 0,7 0,9 0,9 1,0 1,3 0,9 2,2 1,0 1,1 2,6 0,5 0,3 0,3 0,8 2,6 31
2 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 2,2 2,0 1,4 1,1 1,5 0,8 0,8 0,4 0,8 1,1 1,3 1,1 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,8 1,0 2,6 0,6 0,6 0,8 0,9 2,6 28
3 0,7 1,8 0,6 1,9 2,5 3,4 2,2 0,9 0,9 0,8 0,4 0,2 0,6 0,8 0,7 0,5 0,2 0,3 1,1 0,8 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,8 3,4 31
4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,8 0,4 0,6 0,7 1,4 0,8 0,5 1,2 1,0 1,2 1,5 0,7 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 0,9 2,1 0,7 0,3 0,2 0,0 1,1 0,7 2,1 30
5 0,6 0,8 0,8 0,9 1,2 1,0 0,8 1,2 1,9 1,4 0,5 0,2 0,5 1,1 0,5 0,4 0,2 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 1,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 1,2 0,7 1,9 31
6 0,5 0,3 0,2 0,8 0,3 1,0 1,2 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 1,2 1,6 1,0 0,7 0,7 0,6 0,4 1,0 0,3 0,5 1,3 0,8 0,4 0,3 0,7 1,6 30
7 1,1 0,8 0,7 0,9 1,0 0,7 0,5 0,8 1,4 0,5 0,4 0,8 0,5 0,3 0,7 0,7 1,1 1,2 0,7 0,7 1,0 1,3 0,7 0,8 1,2 1,4 1,2 0,7 0,6 0,4 1,2 0,8 1,4 31
8 1,9 2,3 0,8 0,8 1,4 0,8 1,2 0,6 1,2 1,1 0,7 0,8 0,5 0,9 1,5 1,6 1,4 0,7 1,0 1,3 1,6 1,6 0,8 0,7 0,6 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7 0,5 1,2 2,3 31
9 0,4 0,5 0,9 2,1 2,2 1,3 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,4 0,4 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 1,1 0,6 0,9 0,5 1,0 0,8 1,8 1,2 0,7 1,0 0,9 2,2 30
10 1,0 1,1 1,4 1,8 1,6 1,1 1,9 2,6 1,7 1,0 1,6 1,5 1,7 2,4 2,1 1,9 0,8 1,2 1,2 2,0 2,4 3,3 2,7 2,7 2,3 3,5 0,8 0,6 0,6 1,5 3,0 1,8 3,5 31
11 2,5 2,2 0,7 0,6 0,3 0,2 0,1 1,2 0,9 0,5 1,2 3,9 2,0 1,2 0,8 2,9 1,1 1,1 0,9 1,2 0,7 1,0 0,9 0,2 0,5 1,0 1,3 0,7 0,6 0,5 1,1 3,9 30
12 0,5 4,1 1,4 0,8 0,5 0,2 0,4 0,3 0,7 1,5 0,9 1,0 1,2 1,4 1,0 4,9 1,5 1,2 1,2 2,2 5,3 2,8 1,9 1,5 1,6 2,6 1,6 1,5 1,0 3,5 1,0 1,7 5,3 31