Pb - ULOM0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Lom
Měřicí program: ULOM0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,2 2,2 4,1 4,1 3,0 3,0 13,5 13,5 20,2 20,2 34,2 34,2 24,8 24,8 3,4 13,8 34,2 15
2 3,4 2,2 2,2 5,9 5,9 12,5 14,1 14,1 11,2 11,2 14,3 14,3 14,0 14,0 9,9 14,3 14
3 2,5 2,5 17,7 17,7 10,7 10,7 7,7 7,7 8,0 8,0 8,9 8,9 8,3 8,3 14,5 14,5 9,7 17,7 16
4 9,3 9,3 8,5 8,5 7,1 7,1 5,6 5,6 4,6 4,6 9,3 9,3 4,0 4,0 12,0 7,3 12,0 15
5 12,0 2,0 2,0 7,4 7,4 4,2 4,2 3,4 3,4 2,5 2,5 1,7 1,7 3,5 3,5 4,3 12,0 15
6 1,5 1,5 5,9 5,9 4,3 4,3 3,8 3,8 5,7 5,7 3,5 3,5 2,5 2,5 2,3 3,8 5,9 15
7 2,3 4,4 4,4 5,6 5,6 2,0 2,0 4,9 4,9 3,5 3,5 3,4 3,4 2,4 2,4 1,9 3,6 5,6 16
8 1,9 1,7 1,7 2,3 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2 4,6 4,6 6,4 6,4 10,3 10,3 4,3 10,3 15
9 3,5 3,5 5,2 5,2 2,0 2,0 1,5 1,5 3,5 3,5 1,9 1,9 7,4 4,6 4,6 3,4 7,4 15
10 7,4 10,4 10,4 13,6 13,6 4,0 4,0 10,2 10,2 10,0 10,0 8,9 8,9 4,4 4,4 14,1 8,9 14,1 16
11 14,1 3,7 3,7 4,5 4,5 10,0 10,0 10,7 10,7 8,1 8,1 2,5 2,5 2,0 2,0 6,9 14,1 15
12 7,0 7,0 3,5 3,5 6,3 6,3 17,9 17,9 12,1 12,1 10,9 10,9 8,1 8,1 4,8 8,9 17,9 15