BZN - TVERD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Věřňovice
Měřicí program: TVERD
Organizace: ČHMÚ,MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,5 6,9 4,2 5,6 3
2 5,5 4,2 4,8 2
3 3,4 2,2 3,5 2
4 2,2 1,7 2,1 2
5 0,9 1,2 1,2 2
6 1,3 1,0 1,1 2
7 0,9 1,1 0,9 1,0 3
8 1,0 1,4 1,0 2
9 1,3 2,4 1,6 2
10 2,5 2,9 2,6 2
11 4,9 3,4 4,0 2
12 2,9 4,4 3,6 2