BZN - TTROA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Třinec-Kosmos
Měřicí program: TTROA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,7 4,1 2,0 2,3 1,8 2,8 6,3 3,9 5,2 1,6 1,7 2,0 8,1 11,5 8,7 9,2 4,8 4,0 6,5 11,1 8,1 7,4 9,8 11,4 5,3 9,5 5,1 5,4 3,1 2,0 0,8 5,4 11,5 31
2 1,4 2,3 3,0 1,7 1,6 4,9 4,4 5,7 3,9 4,3 4,1 7,7 8,8 6,8 9,9 8,4 4,6 5,2 2,7 2,7 5,5 6,2 9,5 7,2 5,9 3,6 4,1 6,5 5,1 9,9 28
3 2,2 3,3 2,1 3,6 1,7 1,9 3,1 6,4 6,2 3,2 2,7 4,9 1,9 1,5 1,7 3,5 4,6 3,4 3,7 3,8 2,3 2,0 4,2 3,4 3,2 4,8 3,4 3,3 6,4 27
4 2,9 3,7 3,8 4,9 7,4 5,1 4,0 3,5 3,9 1,6 1,0 1,4 1,3 1,8 2,2 1,5 2,0 1,2 2,3 1,9 1,1 1,7 1,0 1,2 1,2 0,5 0,7 1,8 1,0 1,4 2,3 7,4 30
5 1,5 1,8 2,2 2,1 1,5 0,9 0,8 0,9 0,6 0,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5 0,8 0,4 0,6 0,4 0,5 1,3 0,6 0,9 2,2 31
6 0,8 0,6 0,5 0,8 1,8 1,9 1,1 1,0 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 1,0 0,5 0,3 0,5 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 1,0 0,7 0,8 1,9 27
7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 31
8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 31
9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,2 2,1 30
10 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 2,1 31
11 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,5 30
12 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,8 31