BZN - TOVKD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Opava-Kateřinky
Měřicí program: TOVKD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,9 4,3 2,4 3,5 3
2 5,0 2,6 3,7 2
3 1,8 1,7 2,1 2
4 1,1 1,1 1,3 2
5 0,6 0,6 0,7 2
6 1,0 0,7 0,8 2
7 0,4 0,7 0,7 0,6 3
8 0,7 0,5 0,7 2
9 0,9 2,1 1,0 2
10 1,6 1
11 2,6 1,7 2,2 2
12 1,7 1,8 2,7 1,8 3