TLN - TOROV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 4,0 1,9 2,6 6,4 1,9 3,4 6,4 5
2 1,4 3,2 5,9 2,0 4,8 3,3 5,9 5
3 2,4 2,7 1,5 0,8 2,3 2,2 2,7 5
4 2,3 1,6 3,1 3,2 1,6 2,4 3,2 5
5 12,0 0,7 1,3 3,7 2,4 3,9 12,0 5
6 0,6 1,2 1,9 1,6 1,8 1,4 1,9 5
7 1,3 2,8 2,8 2,1 1,6 2,1 2,8 5
8 1,8 0,8 1,9 2,2 7,3 2,8 7,3 5
9 1,9 2,5 1,4 2,5 1,5 2,0 2,5 5
10 1,6 6,4 5,1 2,7 2,2 3,7 6,4 5
11 3,6 2,1 2,8 1,4 0,8 2,0 3,6 5
12 1,1 0,9 2,1 1,8 0,8 6,4 1,8 6,4 6