BZN - TOROV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,0 2,5 4,6 12,0 2,1 5,6 12,0 5
2 1,7 3,6 10,0 3,6 7,6 4,9 10,0 5
3 3,5 6,0 2,8 1,7 3,3 3,9 6,0 5
4 4,3 4,4 2,3 2,2 1,8 3,1 4,4 5
5 3,0 0,7 1,1 1,7 1,2 1,5 3,0 5
6 0,7 1,4 1,7 1,6 1,6 1,4 1,7 5
7 1,2 1,7 1,0 2,6 2,6 1,8 2,6 5
8 1,6 0,6 1,5 1,4 2,0 1,4 2,0 5
9 0,5 1,8 1,9 1,2 1,5 1,4 1,9 5
10 1,9 6,0 5,8 3,3 3,4 4,2 6,0 5
11 5,0 1,1 3,2 1,9 1,1 2,2 5,0 5
12 1,4 1,7 2,7 2,5 2,9 10,0 3,0 10,0 6