I123cdP - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: I123cdP - indeno[1,2,3-cd]pyren
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,3 1,8 1,7 15,0 1,8 4,6 15,0 5
2 1,1 10,0 23,0 5,8 12,0 9,9 23,0 5
3 6,4 12,0 5,4 3,2 2,8 6,7 12,0 5
4 3,8 0,5 2,4 2,8 1,2 2,3 3,8 5
5 1,4 0,5 1,0 1,1 0,4 0,9 1,4 5
6 0,6 0,2 0,2 0,4 1,0 0,5 1,0 5
7 0,1 0,6 0,5 2,0 2,0 1,1 2,0 5
8 0,5 0,2 1,6 0,9 0,8 0,8 1,6 5
9 0,1 1,7 0,6 0,6 1,0 0,9 1,7 5
10 2,7 6,2 3,4 0,9 1,6 3,2 6,2 5
11 7,3 0,7 4,3 10,0 1,5 4,4 10,0 5
12 1,6 0,8 1,1 0,7 1,1 23,0 3,1 23,0 6