DBahA - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: DBahA - dibenzo[a,h]antracen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,3 0,3 1,6 0,2 0,6 1,6 5
2 0,2 1,5 3,2 2,3 2,8 1,9 3,2 5
3 1,1 2,0 0,1 0,2 0,3 1,0 2,0 5
4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 5
5 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,5 5
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5
8 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 5
9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 5
10 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 5
11 0,3 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0,6 5
12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 0,2 1,7 6