Chry - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Chry - chrysen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,2 1,9 2,4 22,0 1,8 6,2 22,0 5
2 1,1 14,0 28,0 12,0 15,0 13,5 28,0 5
3 8,4 18,0 14,0 7,9 7,2 11,7 18,0 5
4 11,0 0,5 3,3 2,9 1,1 4,3 11,0 5
5 1,0 0,4 0,5 1,5 0,3 0,8 1,5 5
6 0,5 0,2 0,1 0,3 0,8 0,4 0,8 5
7 0,1 0,4 0,4 1,3 2,0 0,9 2,0 5
8 0,5 0,1 1,3 0,4 0,4 0,5 1,3 5
9 0,0 1,5 0,3 0,2 0,9 0,8 1,5 5
10 5,0 9,7 5,7 0,6 2,3 5,1 9,7 5
11 12,0 0,5 10,0 17,0 2,1 7,6 17,0 5
12 1,6 1,2 1,4 1,1 0,7 56,0 6,5 56,0 6