BkF - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BkF - benzo[k]fluoranten
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 1,0 1,3 11,0 1,2 3,2 11,0 5
2 0,7 6,6 15,0 2,9 8,3 6,3 15,0 5
3 4,3 8,8 5,4 3,6 4,3 5,6 8,8 5
4 4,6 0,4 2,4 2,7 0,9 2,5 4,6 5
5 0,9 0,3 0,6 1,1 0,3 0,7 1,1 5
6 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,3 0,7 5
7 0,1 0,4 0,4 1,6 2,0 1,0 2,0 5
8 0,5 0,1 0,9 0,4 0,5 0,5 0,9 5
9 0,0 1,5 0,3 0,3 0,7 0,7 1,5 5
10 2,8 5,8 3,8 0,7 1,7 3,2 5,8 5
11 7,3 0,5 5,7 9,2 1,2 4,4 9,2 5
12 1,0 0,7 0,9 0,7 0,8 23,0 2,9 23,0 6