BghiPRL - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BghiPRL - benzo[g,h,i]perylen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,2 1,0 0,8 6,6 1,0 2,1 6,6 5
2 0,9 5,4 14,0 3,0 7,6 5,8 14,0 5
3 3,6 5,3 6,5 3,8 2,5 4,8 6,5 5
4 3,4 0,6 2,6 2,7 1,1 2,2 3,4 5
5 1,3 0,6 1,2 1,4 0,4 1,0 1,4 5
6 0,6 0,4 0,3 0,6 1,1 0,6 1,1 5
7 0,2 0,6 0,5 2,2 2,8 1,4 2,8 5
8 0,5 0,2 1,6 0,6 0,7 0,7 1,6 5
9 0,1 1,7 0,6 0,6 0,9 0,9 1,7 5
10 2,9 5,5 5,8 1,0 1,8 3,7 5,8 5
11 7,3 0,9 6,8 13,0 2,0 5,6 13,0 5
12 1,1 1,0 1,3 0,8 1,2 20,0 2,9 20,0 6