BbF - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BbF - benzo[b]fluoranten
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,7 2,2 2,4 22,0 2,3 6,5 22,0 5
2 1,6 13,0 28,0 3,4 18,0 11,9 28,0 5
3 8,8 16,0 7,8 5,1 4,7 9,6 16,0 5
4 6,7 0,6 3,7 4,1 1,5 3,6 6,7 5
5 1,5 0,5 1,0 1,6 0,5 1,1 1,6 5
6 0,6 0,3 0,3 0,6 1,2 0,6 1,2 5
7 0,2 0,7 0,6 2,8 3,4 1,7 3,4 5
8 0,7 0,2 1,6 0,6 0,8 0,8 1,6 5
9 0,1 2,4 0,5 0,5 1,1 1,0 2,4 5
10 3,7 8,6 5,8 1,1 2,7 4,8 8,6 5
11 10,0 0,7 7,4 12,0 1,7 5,8 12,0 5
12 1,5 1,0 1,3 1,1 1,3 30,0 4,0 30,0 6