BaP - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,0 2,5 2,6 26,0 2,1 7,4 26,0 5
2 1,5 15,0 30,0 8,7 20,0 14,0 30,0 5
3 9,7 19,0 9,9 6,2 5,0 11,3 19,0 5
4 6,7 0,7 3,9 4,3 1,3 3,7 6,7 5
5 1,4 0,5 0,9 1,9 0,4 1,1 1,9 5
6 0,6 0,3 0,2 0,5 1,1 0,5 1,1 5
7 0,1 0,7 0,4 2,4 3,2 1,5 3,2 5
8 0,6 0,2 1,5 0,8 0,7 0,7 1,5 5
9 0,0 2,1 0,5 0,6 1,2 1,1 2,1 5
10 4,7 10,0 8,0 1,1 2,9 5,9 10,0 5
11 13,0 0,8 10,0 18,0 2,3 8,1 18,0 5
12 1,8 1,3 1,7 1,3 1,3 48,0 6,0 48,0 6