BaA - TOROP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaA - benzo[a]antracen
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TOROP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 7,4 6,7 8,4 75,0 3,8 20,8 75,0 5
2 2,7 32,0 63,0 21,0 40,0 29,9 63,0 5
3 18,0 45,0 13,0 9,8 7,3 21,4 45,0 5
4 8,3 0,7 2,6 2,4 0,8 3,5 8,3 5
5 0,7 0,3 0,4 0,9 0,2 0,5 0,9 5
6 0,6 0,1 0,1 0,2 0,9 0,4 0,9 5
7 0,1 0,3 0,3 1,1 1,7 0,8 1,7 5
8 0,4 0,1 1,0 0,4 0,4 0,4 1,0 5
9 0,0 1,1 0,2 0,2 0,7 0,6 1,1 5
10 4,0 9,3 3,9 0,5 1,4 4,1 9,3 5
11 8,5 0,3 6,2 13,0 1,8 5,5 13,0 5
12 1,3 0,9 0,9 0,8 0,6 44,0 5,0 44,0 6