Cd - TORO0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Ostrava Radvanice OZO
Měřicí program: TORO0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 0,6 2,0 2,0 1,0 1,3 5
2 1,0 1,4 1,4 1,1 1,2 4
3 1,1 0,9 0,9 0,8 1,0 4
4 0,8 0,9 0,9 0,6 0,6 0,8 5
5 2,0 2,0 0,4 0,4 1,1 4
6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4
7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 5
8 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 4
9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 5
10 1,9 1,9 2,9 2,9 1,9 4
11 1,9 1,9 1,1 1,1 1,7 4
12 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 4