TLN - TOREV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 2,6 3,0 5,9 1,9 2,9 5,9 5
2 1,5 1,9 4,7 1,9 4,3 2,7 4,7 5
3 1,3 3,2 0,7 0,5 1,8 1,8 3,2 5
4 3,1 1,2 2,0 2,5 1,7 2,1 3,1 5
5 12,0 0,7 0,9 1,0 1,6 3,2 12,0 5
6 0,8 1,5 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 5
7 0,9 1,2 1,7 2,0 1,4 1,4 2,0 5
8 2,3 1,0 2,3 2,1 1,2 1,7 2,3 5
9 0,8 2,0 1,8 1,5 1,4 1,5 2,0 5
10 1,7 3,8 4,9 1,6 2,4 2,9 4,9 5
11 3,3 1,8 3,7 5,3 0,9 2,9 5,3 5
12 1,3 0,9 2,3 1,7 0,6 6,9 1,9 6,9 6