EBZN - TOREV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: EBZN - etylbenzen
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,1 0,4 0,5 1,0 0,2 0,4 1,0 5
2 0,2 0,4 0,9 0,4 0,8 0,5 0,9 5
3 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 5
4 0,6 0,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 5
5 2,7 0,2 0,2 0,2 0,6 0,8 2,7 5
6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 5
7 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 5
8 0,5 0,4 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 5
9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 5
10 0,4 0,9 1,3 0,2 0,3 0,6 1,3 5
11 0,4 0,2 0,6 1,1 0,2 0,5 1,1 5
12 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 1,2 0,3 1,2 6