BZN - TOREV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,8 3,3 5,2 11,0 6,0 5,6 11,0 5
2 4,2 3,3 9,6 3,5 7,8 5,5 9,6 5
3 3,2 6,7 1,4 1,4 3,6 3,7 6,7 5
4 5,2 4,6 3,4 4,1 2,0 4,0 5,2 5
5 2,9 0,7 0,8 1,1 1,1 1,4 2,9 5
6 0,9 1,3 1,5 1,8 1,5 1,4 1,8 5
7 0,9 1,3 1,3 1,8 2,1 1,5 2,1 5
8 1,3 0,7 1,6 1,1 0,9 1,1 1,6 5
9 1,0 1,8 3,8 2,3 1,9 2,2 3,8 5
10 2,2 4,5 5,2 3,7 5,1 4,3 5,2 5
11 5,1 3,4 3,7 7,2 1,2 4,0 7,2 5
12 2,7 3,2 3,7 3,3 2,1 12,0 3,9 12,0 6