BaP - TOREP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TOREP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,3 5,0 26,0 25,0 28,0 17,9 28,0 5
2 22,0 16,0 11,0 18,0 13,0 16,8 22,0 5
3 12,0 32,0 5,0 6,5 6,5 12,8 32,0 5
4 13,0 16,0 8,3 3,2 2,9 8,9 16,0 5
5 3,1 0,7 0,5 3,0 1,2 1,8 3,1 5
6 0,9 2,0 2,7 1,3 2,5 1,8 2,7 5
7 1,3 0,9 0,4 3,2 6,6 2,5 6,6 5
8 0,7 0,3 2,3 0,7 0,6 1,0 2,3 5
9 2,6 2,8 7,7 5,1 7,3 5,3 7,7 5
10 7,6 16,0 9,1 10,0 21,0 13,6 21,0 5
11 24,0 12,0 14,0 23,0 3,6 14,5 24,0 5
12 11,0 5,3 8,7 3,8 7,4 60,0 12,1 60,0 6