Cd - TORE0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Měřicí program: TORE0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,0 2,0 3,0 3,0 1,4 2,4 5
2 1,4 1,0 1,0 1,0 1,2 4
3 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 4
4 0,9 0,8 0,8 0,5 0,5 0,7 5
5 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 4
6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 4
7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 5
8 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 4
9 0,7 1,9 1,9 0,8 0,8 1,3 5
10 2,6 2,6 3,8 3,8 2,6 4
11 0,9 0,9 2,0 2,0 1,7 4
12 2,3 2,3 2,7 2,7 2,5 4