BZN - TOPRA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava-Přívoz
Měřicí program: TOPRA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,3 3,0 1,9 5,6 1,4 4,8 4,2 3,3 3,8 2,1 2,2 2,5 9,2 8,4 12,8 6,6 3,7 4,0 5,1 8,3 6,9 5,4 9,6 9,8 8,0 8,1 3,8 4,7 2,6 4,2 1,6 5,1 12,8 31
2 1,4 3,0 2,3 1,7 2,2 2,9 5,2 7,1 4,2 6,8 5,8 9,1 5,6 6,0 9,8 8,0 6,4 4,4 3,2 4,0 4,0 5,0 12,4 9,4 7,4 4,9 5,9 8,6 5,6 12,4 28
3 2,0 2,5 1,7 6,1 7,1 8,9 9,4 5,5 10,2 3,2 4,4 4,0 2,5 1,9 3,6 2,5 9,4 4,0 6,4 4,4 2,5 4,6 16,5 17,6 18,8 15,2 9,8 5,7 7,2 2,5 6,7 18,8 30
4 6,3 1,6 2,6 1,6 1,5 7,2 7,7 2,0 2,0 1,8 3,5 1,9 9,6 2,6 2,8 2,2 1,3 1,7 7,1 9,7 8,4 3,2 2,7 3,3 0,9 1,9 2,0 3,7 3,7 9,7 28
5 1,8 2,2 1,8 4,4 3,0 3,8 8,3 12,2 9,0 0,8 0,4 0,4 2,4 3,1 2,6 2,0 2,4 5,2 1,5 2,6 3,4 0,8 0,5 0,6 2,0 1,2 0,5 1,7 1,4 1,3 1,3 2,7 12,2 31
6 0,9 1,1 0,7 1,2 1,1 2,0 2,5 0,5 1,1 2,9 11,2 1,0 2,6 4,2 3,8 3,8 7,0 1,4 1,3 0,8 0,5 0,3 0,7 1,7 1,3 2,0 0,8 2,2 11,2 27
7 1,3 4,1 3,7 0,8 0,4 0,8 0,7 2,1 2,0 0,7 0,8 1,1 1,3 0,5 0,3 1,9 0,9 1,8 0,6 0,7 1,6 3,2 3,7 3,3 13,0 16,1 6,6 6,3 4,7 1,1 1,0 2,8 16,1 31
8 1,8 7,2 2,7 2,2 2,0 2,6 2,8 1,2 0,4 1,1 1,0 0,9 1,2 1,3 2,1 4,7 3,4 3,0 0,8 0,3 0,6 1,3 1,3 5,8 6,2 8,0 5,4 1,0 2,7 2,6 2,6 2,6 8,0 31
9 1,0 2,1 1,2 3,1 9,3 5,3 10,6 25,2 7,4 0,2 0,8 1,0 0,4 0,5 0,5 0,5 2,1 1,5 2,1 1,5 1,3 1,8 5,0 1,5 3,8 3,6 7,9 6,0 3,8 25,2 28
10 7,0 9,0 18,6 8,4 4,3 6,2 7,8 9,2 3,0 6,7 13,9 12,1 5,6 10,2 2,3 1,3 1,6 1,3 3,1 1,9 6,7 7,9 7,5 4,5 13,8 1,5 1,5 1,1 2,2 7,2 10,0 6,4 18,6 31
11 3,0 1,6 1,7 0,9 2,2 1,8 1,5 1,9 4,0 3,0 2,0 6,7 5,3 11,1 8,8 6,9 8,0 5,8 11,3 3,9 12,2 5,4 3,6 1,4 1,1 1,5 2,5 1,6 1,0 1,1 4,1 12,2 30
12 0,8 3,8 1,5 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,1 3,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,6 1,5 1,2 1,0 1,2 1,6 1,6 1,7 1,9 0,6 0,4 0,6 1,2 3,5 7,1 1,6 7,1 29