BZN - TOPOD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava-Poruba/ČHMÚ
Měřicí program: TOPOD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,7 3,1 6,1 2,5 4,3 4
2 4,8 3,0 3,7 2
3 2,4 1,4 2,4 2
4 2,6 1,6 2,0 2
5 1,3 0,9 1,2 2
6 0,9 0,9 0,9 2
7 0,6 1,1 0,8 0,8 3
8 1,0 1,9 1,0 2
9 0,9 2,1 1,5 2
10 3,7 2,2 2,8 2
11 3,7 2,3 2,9 2
12 2,0 2,3 2,6 2,2 3