TLN - TOMHV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMHV
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 1,5 2,4 6,8 2,0 2,6 6,8 5
2 1,3 2,2 4,2 2,4 4,7 2,7 4,7 5
3 2,5 2,2 1,9 0,7 1,3 2,0 2,5 5
4 2,7 1,3 3,0 3,2 1,5 2,3 3,2 5
5 4,3 0,7 1,4 0,9 1,9 1,8 4,3 5
6 0,9 1,2 1,9 1,3 1,5 1,4 1,9 5
7 0,7 0,9 2,5 1,4 0,8 1,3 2,5 5
8 3,7 5,5 1,1 3,0 2,0 3,0 5,5 5
9 0,7 2,7 1,1 1,1 1,5 1,5 2,7 5
10 2,0 8,2 4,3 0,9 1,3 3,3 8,2 5
11 1,8 1,3 3,0 5,9 0,7 2,5 5,9 5
12 0,8 1,9 3,0 1,4 0,4 6,7 2,1 6,7 6