Cd - TOMH0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cd - kadmium
Lokalita: Ostrava-Mariánské Hory
Měřicí program: TOMH0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 5,4 5,4 3,3 3,3 2,6 4,0 5
2 2,6 1,4 1,4 3,5 2,1 4
3 3,5 2,7 2,7 2,0 2,8 4
4 2,0 0,7 0,7 0,5 0,5 1,0 5
5 0,4 0,4 5,2 5,2 2,1 4
6 3,5 3,5 3,2 3,2 3,5 4
7 0,4 0,4 0,3 0,3 1,3 0,5 5
8 1,3 2,4 2,4 0,9 1,7 4
9 0,9 0,2 0,2 1,5 1,5 0,7 5
10 2,7 2,7 2,4 2,4 2,3 4
11 3,0 3,0 6,6 6,6 4,4 4
12 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 4