TLN - TOFFA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Měřicí program: TOFFA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,6 1,2 1,1 2,1 0,9 1,9 3,3 2,6 4,1 1,5 1,6 1,4 3,9 7,1 10,3 4,9 2,6 4,2 3,2 6,3 4,5 3,4 7,7 7,4 3,2 3,4 1,8 2,8 1,6 2,1 0,7 3,3 10,3 31
2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,6 3,3 5,5 2,7 2,9 3,1 7,1 3,9 5,0 9,2 6,7 3,9 3,4 1,6 2,5 3,9 3,3 5,8 5,3 5,6 3,7 3,9 5,7 3,9 9,2 27
3 1,8 2,1 1,5 5,5 2,8 4,6 8,3 3,1 2,9 4,1 1,9 2,4 2,0 2,6 1,0 2,3 6,8 3,4 2,0 2,2 1,1 0,9 0,8 1,7 4,3 2,9 8,3 25
4 1,7 1,7 1,6 3,5 1,7 2,4 3,7 8,1 2,2 1,9 1,8 1,3 4,9 10,0 6,2 6,4 3,2 2,4 2,7 2,4 6,1 2,7 3,0 3,9 2,6 1,2 1,1 2,2 1,4 3,2 10,0 29
5 2,0 4,5 1,6 3,6 2,2 4,0 4,3 4,2 5,1 1,0 0,6 1,3 1,1 1,2 3,0 0,7 1,3 2,6 0,6 0,9 0,9 0,8 0,4 0,6 2,4 2,2 1,9 1,4 2,0 5,1 28
6 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 1,1 3,7 3,0 1,1 1,0 2,5 3,1 3,9 1,5 1,9 2,8 3,1 2,5 2,7 2,2 1,9 1,8 1,1 0,5 0,8 0,8 1,9 1,9 2,1 1,1 1,8 3,9 30
7 2,5 3,6 3,1 0,8 0,8 1,3 1,7 2,8 4,7 1,1 0,6 0,9 0,9 0,9 1,7 2,4 2,4 2,8 1,9 2,3 2,2 2,8 3,8 2,4 5,5 3,5 2,9 3,7 2,4 1,7 1,3 2,3 5,5 31
8 3,2 3,8 4,7 1,7 3,7 3,3 4,9 2,3 0,7 1,5 1,3 1,5 2,6 2,0 4,9 3,2 3,0 3,3 0,9 0,6 2,7 3,8 3,0 1,8 0,7 0,7 2,0 1,7 3,6 1,5 2,5 4,9 30
9 1,2 0,7 3,5 3,7 4,7 5,0 6,3 4,1 2,6 1,1 3,6 2,1 1,3 1,1 1,1 0,8 1,4 0,9 1,5 1,0 1,7 0,8 0,9 2,1 2,2 1,0 2,6 2,8 1,7 2,2 6,3 29
10 1,4 2,4 3,3 5,3 2,5 2,7 6,6 8,1 2,6 1,6 3,0 3,7 1,6 4,6 1,0 1,1 1,5 1,4 0,7 5,8 8,4 6,5 3,3 8,8 1,1 0,6 0,6 1,0 3,6 10,0 3,5 10,0 30
11 1,6 1,2 0,6 0,6 1,5 0,9 0,8 2,3 1,9 1,8 1,4 3,1 4,2 8,0 3,4 3,4 2,9 6,6 2,5 3,6 3,2 1,8 0,6 0,5 0,8 1,5 1,2 1,2 2,2 8,0 28
12 5,6 1,5 1,3 0,9 0,4 0,4 0,9 1,1 3,7 1,4 1,2 1,4 1,0 1,3 1,0 0,9 0,9 1,4 1,3 1,1 1,5 0,5 0,2 0,4 1,0 0,6 1,1 5,9 7,4 1,6 7,4 29