BZN - TOFFA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava-Fifejdy
Měřicí program: TOFFA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,5 3,3 2,3 12,3 1,9 4,5 4,0 4,2 4,8 2,4 7,0 2,5 6,4 10,1 14,2 8,0 4,6 8,0 6,4 10,4 7,8 6,1 10,7 14,4 5,6 6,5 4,7 5,7 2,9 3,3 1,1 6,1 14,4 31
2 1,4 1,9 2,2 2,0 2,1 3,5 7,5 5,4 5,2 4,5 9,0 7,1 7,6 11,1 10,5 7,1 6,0 4,4 7,9 6,5 6,5 8,4 8,9 8,1 6,5 6,7 12,3 6,3 12,3 27
3 3,5 5,8 2,0 6,5 3,2 5,4 8,2 4,6 4,8 6,9 3,8 5,3 4,7 5,0 3,1 5,0 7,2 5,5 4,9 4,8 2,9 2,5 2,1 3,0 5,3 4,6 8,2 25
4 4,1 3,8 3,3 6,2 3,4 3,2 5,0 10,7 3,4 1,7 1,6 1,8 8,9 3,9 2,2 3,1 3,8 3,1 3,9 3,9 5,9 2,7 4,7 2,8 2,1 1,9 2,0 3,1 1,8 3,7 10,7 29
5 2,8 5,2 3,7 6,4 4,4 2,7 5,2 3,3 3,0 0,7 0,9 2,7 0,5 0,8 3,7 0,8 0,9 2,2 0,8 1,2 2,5 1,3 0,5 0,6 2,9 1,6 2,1 2,2 2,3 6,4 28
6 1,2 1,5 0,8 0,6 0,7 1,7 3,5 2,5 3,0 1,9 2,3 2,0 2,0 2,2 1,8 7,6 3,1 2,8 2,0 1,7 2,1 4,2 3,7 0,7 3,4 1,0 2,0 3,8 2,2 1,8 2,3 7,6 30
7 1,9 1,9 1,5 0,8 0,8 1,7 2,6 2,8 3,0 2,6 0,7 2,3 4,1 1,4 1,8 1,5 1,7 2,7 4,3 3,3 2,1 2,7 2,2 3,7 7,9 2,5 1,5 7,4 4,1 1,7 1,8 2,6 7,9 31
8 2,1 3,0 6,7 2,6 3,2 1,5 5,1 0,9 0,7 1,5 2,5 1,1 2,2 1,0 5,0 2,1 3,0 3,0 1,4 0,4 1,2 2,1 3,6 2,2 1,1 0,7 2,4 1,8 4,4 4,0 2,4 6,7 30
9 2,3 0,7 4,8 4,0 3,3 3,9 6,9 4,1 2,5 1,2 2,4 2,6 2,3 2,5 1,7 0,7 1,6 1,2 2,8 1,6 2,5 0,8 2,4 2,0 2,5 1,4 3,7 4,3 3,3 2,6 6,9 29
10 1,8 2,9 3,7 4,7 3,2 4,4 7,8 6,4 2,7 1,5 3,5 4,0 2,5 4,7 1,1 1,1 1,5 1,8 1,1 2,8 5,3 6,4 2,4 9,1 1,3 1,0 0,8 1,2 3,0 8,5 3,4 9,1 30
11 1,5 1,4 1,0 0,7 1,7 1,1 0,7 1,9 1,9 2,5 2,9 4,6 5,1 9,7 6,9 8,1 4,3 8,1 2,7 4,6 5,0 3,7 1,2 0,8 1,5 2,2 1,8 1,3 3,2 9,7 28
12 8,3 2,4 1,7 1,2 3,2 6,1 1,5 2,1 5,3 2,3 1,6 2,0 1,7 2,4 1,9 1,7 2,3 3,0 3,2 3,1 3,8 0,9 0,7 0,9 1,6 1,3 1,6 7,0 11,0 3,0 11,0 29