BZN - TOCBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Ostrava-Českobratrská (hot spot)
Měřicí program: TOCBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,1 3,3 2,0 6,7 2,7 4,0 4,9 3,7 4,5 2,3 4,1 2,3 6,6 10,2 15,7 8,4 5,1 5,6 5,6 9,4 7,4 6,0 9,6 11,2 4,8 5,8 3,9 5,1 2,9 3,2 1,2 5,5 15,7 31
2 1,4 2,7 3,0 1,8 1,9 3,9 6,5 8,2 5,1 4,6 4,6 8,5 7,3 8,5 11,2 9,3 5,9 6,2 3,3 3,9 5,3 5,0 6,8 5,9 7,1 5,3 5,9 8,9 5,6 11,2 28
3 2,7 3,4 2,9 5,1 3,5 3,9 6,9 4,6 4,3 5,6 4,2 5,6 5,0 2,9 3,2 3,4 1,6 2,9 2,4 5,8 6,8 4,4 3,3 2,2 2,4 2,1 3,0 5,2 4,0 5,2 3,3 3,9 6,9 31
4 3,6 3,9 4,0 4,0 5,9 4,2 3,5 4,5 8,7 2,9 1,5 1,8 1,6 3,5 3,2 2,2 2,7 2,9 3,4 2,6 2,0 3,5 3,4 3,9 2,7 2,2 2,3 2,6 3,0 2,8 3,3 8,7 30
5 1,9 4,7 3,2 3,7 3,3 3,0 3,1 3,1 3,4 2,2 3,9 3,0 2,9 3,1 1,8 0,9 1,3 1,6 0,9 1,3 2,2 1,5 2,1 3,1 1,4 0,7 1,0 1,8 1,6 3,3 2,7 2,4 4,7 31
6 1,4 1,6 2,5 2,8 2,0 3,5 3,1 2,6 2,6 1,9 1,9 1,7 1,5 2,0 2,5 2,2 1,9 1,6 2,8 2,9 2,3 1,5 3,5 22
7 2,7 2,5 2,6 2,2 2,1 1,8 2,5 2,2 3,6 2,3 2,4 2,3 2,0 2,5 2,2 3,1 2,7 2,9 2,7 1,6 3,9 2,4 2,8 4,9 2,7 2,3 3,5 2,9 2,4 2,6 2,6 4,9 30
8 2,0 2,2 3,1 2,1 2,2 3,0 6,8 1,8 1,5 2,3 1,5 1,8 2,2 15,5 2,3 2,6 2,8 2,6 3,2 7,0 4,7 6,4 1,8 1,0 1,4 2,0 3,3 2,1 3,5 3,6 3,3 15,5 30
9 2,4 1,1 2,8 3,0 3,1 2,8 3,7 3,2 2,7 1,7 2,1 2,7 2,2 2,6 1,9 1,4 2,5 3,7 17
10 0
11 1,8 1,2 0,9 0,7 1,9 1,1 1,0 1,7 1,4 2,2 1,6 4,4 2,4 2,9 4,4 3,4 3,6 2,5 4,3 2,0 3,0 2,7 1,9 1,4 1,7 1,4 1,6 2,1 2,0 2,0 2,2 4,4 30
12 1,6 6,8 3,0 2,3 1,7 1,4 4,3 2,0 3,3 6,3 3,4 2,3 2,7 2,2 3,0 3,8 2,7 2,3 3,0 3,9 4,1 3,9 5,1 1,0 0,8 1,3 2,6 1,9 2,2 9,8 11,4 3,4 11,4 31