BaP - TKAOP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Karviná-ZÚ
Měřicí program: TKAOP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0
2 0
3 0
4 0
5 1,1 1,8 0,4 1,8 3
6 2,7 0,5 0,6 0,1 0,2 0,8 2,7 5
7 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 5
8 0,5 0,5 0,8 0,2 1,9 1,2 1,9 5
9 13,0 5,2 3,2 11,0 2,9 6,7 13,0 5
10 1,6 0,8 15,0 12,0 18,0 9,7 18,0 5
11 8,3 1,9 0,5 63,0 1,6 14,6 63,0 5
12 2,2 0,7 3,1 1,0 4,4 48,0 6,7 48,0 6