BaP - TFRBP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm-bazén
Měřicí program: TFRBP
Organizace: ČHMÚ,MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,4 1,5 12,0 23,4 0,8 8,3 23,4 5
2 0,8 8,8 9,1 6,1 9,1 4
3 0,3 13,6 0,3 8,0 8,1 5,9 13,6 5
4 8,1 0,4 0,3 0,9 3,0 8,1 4
5 0,8 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 5
6 0,8 0,2 0,0 0,4 1,4 0,5 1,4 5
7 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 5
8 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 5
9 0,0 0,2 0,4 0,2 0,9 0,4 0,9 5
10 3,0 2,1 2,4 0,2 0,2 1,4 3,0 5
11 0,3 0,4 4,4 0,6 1,4 1,4 4,4 5
12 0,6 0,6 12,6 1,3 0,2 7,9 3,7 12,6 6