BaP - TCTNP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Český Těšín
Měřicí program: TCTNP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,3 4,6 8,1 3,2 32,5 9,8 25,8 32,3 31,8 4,0 16,0 32,5 10
2 29,4 1,3 10,6 10,7 16,7 21,3 2,3 8,5 8,2 10,5 11,4 29,4 10
3 3,7 1,9 7,3 9,5 5,0 6,3 9,1 8,7 3,3 8,6 6,5 9,5 10
4 6,2 17,3 10,9 0,5 5,1 2,8 3,1 0,7 0,3 1,1 4,8 17,3 10
5 2,9 1,6 1,3 1,0 1,1 0,2 0,3 1,8 0,5 0,9 1,1 2,9 10
6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,3 0,5 0,1 1,5 0,7 1,5 10
7 1,1 0,2 0,3 0,3 0,3 1,0 0,4 0,8 1,4 0,2 0,1 0,5 1,4 11
8 0,8 0,5 0,2 0,5 1,0 1,3 0,7 0,2 0,2 1,9 0,7 1,9 10
9 0,1 0,6 0,6 1,2 0,6 1,8 0,6 0,4 2,1 3,6 1,2 3,6 10
10 5,6 2,8 6,1 2,5 5,0 0,8 2,8 1,3 1,2 0,8 2,9 6,1 10
11 3,4 0,8 1,3 8,2 7,9 9,5 1,9 6,7 3,8 2,4 4,5 9,5 10
12 1,7 1,8 1,5 8,8 6,5 3,5 3,3 3,9 0,4 0,5 15,8 4,1 15,8 11