BZN - SKLMD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Kladno-střed města
Měřicí program: SKLMD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 3,2 0,8 2,0 3
2 2,5 2,0 1,8 2
3 1,2 1,4 1,5 2
4 0,8 0,7 0,9 2
5 0,6 0,8 0,7 2
6 0,7 0,5 0,6 2
7 0,6 0,6 0,8 0,6 3
8 0,7 0,7 0,7 2
9 0,5 1,4 0,8 2
10 1,3 1,0 1,3 2
11 1,5 1,4 1,4 2
12 1,3 2,3 1,8 1,8 3