Pb - SKLC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Kladno-Vrapice
Měřicí program: SKLC0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 6,2 32,8 7,4 18,3 3
2 16,0 16,7 12,7 2
3 17,8 14,7 16,8 2
4 10,8 20,4 14,4 2
5 7,4 5,8 9,3 2
6 6,5 8,4 7,3 2
7 4,8 4,3 3,1 4,6 3
8 5,4 7,9 4,9 2
9 4,7 6,7 6,1 2
10 13,9 13,6 12,2 2
11 13,7 9,5 12,0 2
12 13,0 14,2 0,0 12,9 3