Ni - SKLC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Ni - nikl
Lokalita: Kladno-Vrapice
Měřicí program: SKLC0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,9 2,4 1,2 2,1 3
2 0,9 1,9 1,1 2
3 1,1 1,0 1,4 2
4 0,5 1,2 0,8 2
5 0,6 0,8 0,8 2
6 0,6 0,4 0,5 2
7 2,8 1,9 1,7 2,2 3
8 1,4 1,3 1,5 2
9 1,2 1,7 1,3 2
10 1,5 1,9 1,7 2
11 2,2 1,2 1,8 2
12 1,5 1,6 0,0 1,5 3