Mn - SKLC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Mn - mangan
Lokalita: Kladno-Vrapice
Měřicí program: SKLC0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 7,6 8,4 7,9 8,0 3
2 4,9 7,8 6,4 2
3 5,0 6,1 6,2 2
4 13,0 19,1 12,8 2
5 9,8 12,5 12,6 2
6 8,2 11,2 9,9 2
7 20,2 12,8 17,3 16,4 3
8 15,6 12,8 15,8 2
9 7,1 9,8 9,4 2
10 16,9 14,4 14,5 2
11 16,0 6,8 12,1 2
12 9,6 12,1 0,0 10,2 3