Cr - SKLC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Cr - chrom
Lokalita: Kladno-Vrapice
Měřicí program: SKLC0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 9,1 7,6 6,1 8,1 3
2 5,3 5,8 5,7 2
3 4,9 4,7 5,2 2
4 0,5 1
5 7,5 1
6 0,9 1,6 1,9 2
7 5,4 3,2 5,6 4,3 3
8 3,6 1,6 4,1 2
9 4,2 4,8 3,6 2
10 6,6 7,2 6,4 2
11 5,8 1,7 4,3 2
12 6,1 2,4 0,0 3,9 3