As - SKLC0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: As - arsen
Lokalita: Kladno-Vrapice
Měřicí program: SKLC0
Organizace: ZÚ Ústí nL
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,6 10,6 4,1 6,8 3
2 4,6 7,7 4,7 2
3 4,5 3,2 5,4 2
4 1,8 2,6 2,4 2
5 1,5 1,3 1,6 2
6 1,7 0,8 1,3 2
7 1,1 0,7 0,8 0,9 3
8 1,0 0,7 0,9 2
9 0,7 0,6 0,7 2
10 7,3 6,2 5,4 2
11 8,1 5,1 6,6 2
12 5,7 10,1 0,0 7,5 3