BZN - PPLXD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Plzeň-Slovany
Měřicí program: PPLXD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1
2
3
4
5
6
7 0,9 2,7 0,8
8 1,9 1,2
9 0,9 1,9
10 2,3 2,1
11 3,8 2,2
12 1,7 3,5 4,3