TLN - PPLAA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: TLN - toluen
Lokalita: Plzeň-Slovany
Měřicí program: PPLAA
Organizace: MPl
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,3 1,0 0,8 1,1 0,6 0,7 1,5 1,4 1,0 1,3 0,8 1,4 1,0 1,7 2,0 2,2 1,1 1,0 1,0 1,2 2,3 3,8 2,9 2,3 1,5 1,3 0,7 0,8 0,7 1,4 3,8 29
2 1,4 0,7 0,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 1,4 0,9 1,0 1,0 1,3 2,6 1,4 1,3 0,9 0,9 2,6 27
3 1,0 1,1 1,3 1,1 0,7 0,6 0,7 1,7 1,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,9 0,8 1,4 1,0 1,8 29
4 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,0 0,7 0,9 1,2 0,9 1,5 1,4 1,7 1,0 1,7 19
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0