BZN - MOLJD

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Olomouc-Hejčín
Měřicí program: MOLJD
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: pasivní dosimetr
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 2,7 4,9 1,9 3,6 3
2 3,8 2,2 2,9 2
3 1,8 0,1 1,6 2
4 0,8 1,1 0,7 2
5 0,7 0,7 0,8 2
6 1,1 0,8 0,5 0,8 3
7 0,5 0,6 0,6 0,6 3
8 0,7 1,1 0,7 2
9 1,0 1,6 1,2 2
10 2,1 2,5 2,1 2
11 2,6 2,3 2,5 2
12 2,3 2,6 2,4 2